15-10-2021 ZARZĄDZENIE NR 20/2021 Dyrektora Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu z dnia 15.10.2021r w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

[Link]

22-09-2021 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze:

Starszy Referent ds. gospodarki mieszkaniowej.

Ogłoszenie

Kwestionariusz 

Wyniki

 

17-08-2021 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze:

Starszy Referent ds. wodociągów

Ogłoszenie

Kwestionariusz 

Wyniki

 

17-08-2021 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze:

Starszy Referent ds. kadr i płac

Ogłoszenie

Kwestionariusz 

Wyniki

 

2-07-2021 Zarządzenie nr 10/2021

w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części z nieruchomości gruntowych.

[wykaz] 

[wyniki]