24-01-2024 Roczny raport o trybie rozpatrywania i załatwiania wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieokreślony lub umowy najmu socjalnego lokalu za rok 2023 [link]

5-01-2024 Nabór na stanowisko: Specjalista ds. gospodarki mieszkaniowej. [link]

                    - Informacja o wynikach [link]

5-01-2024 Nabór na stanowisko: Specjalista ds. wodociągów. [link]

                    - Informacja o wynikach [link]

 

1-12-2023 Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub umowy najmu socjalnego [link]

14-11-2023 Przerwa w dostawie wody w dniu 16.11.2023 w godzinach 8:00-15:00 w miejscowości Widów oraz Proboszowice [link]