29-12-2021 Dyrektor Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu zawiadamia, że w dniu 7 stycznia 2022 (piątek) zakład będzie nieczynny. W zamian za święto przypadające w dniu 1 stycznia.

22-12-2021 Dyrektor Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu zawiadamia, że w dniu 24 GRUDNIA (piątek) zakład będzie nieczynny.

04-12-2021 Informacja dla sołtysów- AKCJA ZIMA 2021-2022

[Link]

29-11-2021 Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub umowy najmu socjalnego lokalu.

[Link]

15-10-2021 ZARZĄDZENIE NR 21/2021 Dyrektora Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu z dnia 15.10.2021r w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat

[Link]