8-03-2024 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat. [link]