2-08-2023 Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu [Link]