17-10-2023 Weryfikacja dochodów najemców lokali komunalnych [link]