Drukuj

Dostawa paliw płynnych do pojazdów eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu w 2021 roku.

SWIZ

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert

Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.